Værd at vide

Startside Idrott Vad är DNHL Værd at vide Medlemsförteckning Nyheder

Samarbetsorganisationen ”DE NORDISKE HOSPITALS LEGE” (DNHL), som genom idrott och andra arrangemang, strävar efter att samla anställda inom
den nordiska hälso-och sjukvårdssektorn att genomföra arrangemang tillsammans.

Organisationen bildades inte förrän 1984, men det första arrangemanget genomfördes redan 1975 i Köpenhamn på initiativ av Rigshospitalet BK.
Organisationen leds av ett presidie. Detta väljs på ”Kongressen” som genomförs vartannat år (2013, 2015 osv). Detta bestå av två repr från vardera Danmark, Norge och Sverige, varav en repr från det nationella förbunden i resp land, samt en repr från Finland och Island.
FÖRENINGAR
I dag finns det ca 25 st föreningar som är medlemmar i DNHL från Norge (13), Sverige (7), Danmark (3), Finland (1) och Island (1).
För medlemskap i DNHL, för de föreningar som har egna nationella organisa-tioner (Danmark, Norge och Sverige), fodras också medlemskap i resp lands organisation.
KONTINGENT
 Varje förening betalar en kontingent (medlemsavgift) till DNHL denna är på
 två år och är f n för föreningar upp till 49 medlemmar 1 000 Nkr till upp till
 föreningar över 4 000 medlemmar 4 000 Nkr. De Nationella förbunden betalar
 den högsta avgiften 4 000 Nkr/förbund. Kontingenten för första perioden, för nya föreningar är gratis, men om man deltar i DNHL betalar man en ”pröva-
 på-avgift som f n är 750 Nkr.
ARRANGEMANG ”De Nordiske hospitals Lege” har genomförts vid 23 tillfällen, från Köpenhamn 1975 till Reykjavik 2016. Spelen 2018 kommer att genomföras i Vierumäki.
DNHL har genomförts i:

Danmark 10 gånger
Norge 5
Sverige 5
Island 2
Finland
Nordiske Skidager
På initiativ av Gjöviks BIL har arrangemanget ”Nordiske Skidager” genomförts på Beitostölen i Norge vid 12 tillfällen, vartannat år från
1993 till 2017.
Kongresser
Första kongressen genomfördes 1984 i Köpenhamn och har t o m
Göteborg 2013, genomförts vid 16 tillfällen.
Övriga arrangemang
Dessutom har arrangemangen ”Odense Cup” (6 gånger), Copenhagen
 Cup (1), ”Volleyboll i Finland” (1) samt ”Golf i Finland” (2) genomförts.
MEDLEMSKAP
Vill din förening bli medlem i ”De Nordiske Hospitals Lege” ?
Du kan läsa mera via vår hemsida www.dnhl.org eller kontakta organisationens sekreterare Lars-Göran Bengtsson lgb.vanersborg@gmail.com.
VÄLOMMEN ATT BLI MEDLEM I SAMARBETSORGANISATIONEN ”DE NORDISKE HOSPITALS LEGE” !